Familien Pedersen

Benthes mor var Elna Ducina Poul Pedersen, født 1912 i Rødby d. 1941 i Nakskov. Hun var det tolvte og yngste barn i søskenderækken. Forældrene var arbejdsmand Poul Pedersen, (f. 1859 i Magleby - d. 1928 i Hyldtofte) og Lovise Amalie Jacobsen (f. 1871 i Kjelleklinte - d. 1962 i Hyldtofte). Poul Pedersen var søn af husmand Peder Nielsen og Ane Marie Poulsdatter, (f. 1832 i Tvede på Fyn). Lovise Amalie Jacobsen var datter af smed Jens Peder Jacobsen og Josefine Marie Nielsen (f. 1841). Poul Pedersen var ansat på godset Lidsø, der den gang ejedes af godsejer Moesgaard-Kjeldsen. Poul Pedersen passede pumpeværket, der holdt de inddæmmede arealer fri for vand, så man kunne dyrke forskellige afgrøder, bl.a. sukkerroer på de tidligere engarealer bag diget. Familen boede til leje på gården Mygfjed, der lå i den vestlige udkant af det, der idag er "Lalandia". Gården er nu revet ned.