Glaspokalen


Slægtens største klenodie er uden tvivl det 500 år gamle glasskrus, der er gået i arv fra far til søn og stadig er i familiens eje (nuværende (1982) opholdssted er Bredstedt).
Efter al sandsynlighed lavet i eller omkring Kreibitz, og blev af eksperter fra Germanisches Museum i Nürnberg betegnet som sandsynligvis stammende fra 1400-tallet.
Kruset, der er 25 cm. højt, var oprindelig mørkegrønt, men har gennem de mange år mistet farven og står i dag som næsten gennemsigtigt. Mens halsen og hanken er af glas, er låghængslet og låget af sølv - indvendig forgyldt - og foden er forsynet med en pyntering af sølv. En mærkværdighed ved låget er, at der er indfædet en mønt, hvis overside viser Kurfyrst Moritz af Sachsen (1521-53), omgivet af ordene: ELECDV - SACBVRC - MAGDER - POLAND. Undersiden viser Kurfyrst Johann Friedrich af Sachsen (kopieret efter Lucas Cranach den ældres maleri fra omkring 1525), omgivet af ordene: DVXSAX - ONIFIER - FECZ - MAVKITIT. Hvornår og hvorfor mønten er anbragt i låget vides ikke.
Hvornår de første indgraveringer er foretaget vides heller ikke, men de otte felter, der udformet som våbenskjolde med åbent hjelmvisir, er typisk barok, altså fra slutningen af 1600-tallet til begyndelsen af 1700-tallet. Dette taler for, at indgraveringerne samt sølvudsmykningen er foretaget i Dresden. Det er meget sandsynligt, at det er nr. 17, Daniel, der har foretaget disse tilføjelser, bl.a. viser den omstændighed, at der på hans felt på kruset mangler dødsåret, der står kun 17.., d.v.s. at han formentlig levede endnu på det tidspunkt, da indgraveringerne fandt sted. En ganske morsom detalje ved disse otte våbenskjolde er, at man har brugt de forskelliges professionssymboler som hjelmtegn, f.eks. en hammer til låsesmeden, en panserklædt arm med tre tordenkiler til brandmajoren, snedkerværktøj til hofsnedkeren og en blomst til gartneren.

Første indskrift på glaskruset lyder: "Georg Preisler ein glasmacher in böhmen der diesen Krug gemacht hat in Jahr 1471".
Anden indskrift: "Christoffer Preisler ein glasschneider in böhmen v. vatter geerbt in Jahr 1516"
Tredje indskrift: "Gabriel Preisler ein schloser verdrieben aus böhmen nach dresden gegangen geerbt v. vatter in Jahr 1575"
Fjerde indskrift: Gabriel Preisler schloser in Dresden geboren alda geerbt in Jahr 1640 gestorben 1680"
Femte indskrift: "Daniel Preisler schloser bey ihro Königl. Maytt von Pohlen geboren 1657 geerbt im Jahr 1680 gestorben 17.."
Sjette indskrift: "Joachim Daniel Preisler, brand Directeur Hofschlosser bei ihro Königl. Maytt. V. Dann - Norweg geboren in dresden 1630 d. 28. Novemb. Bekommen d. Krug 1720"
Syvende indskrift: "Christian Jakob Preisler, Hofsnedker i Kjöbenhavn födt 1712 arvet dette Glaskrus efter Faderen"
Ottende indskrift: "Georg Daniel Preisler Kunstgartner ved Assistens Kirkegaard i Köbenhavn født der 1760 død 1812 arvet dette Glaskrus efter Faderen"
Niende indskrift: "Frederik Christian Preisler, Snedkermester i Viborg, senere Gjæstgiver der, født paa Jægersborg ved Kjøbenhavn d. 3. Januar 1797 arvet dette Glaskrus efter Faderen" - Han er den sidste, der får sit navn på kruset.
Kruset går derefter i arv til sønnen Georg Daniel Preisler, 19.5.1830 - 9.9.1911 i Viborg.
Derefter kommer kruset til sønnen Bruno Frederik Christian Preisler f. 7.1.1868 i Viborg, d. 29.12.1935 i Bredstedt.

(Oplysningerne stammer fra "Slægten Preisler" af Bertel Preisler, 1984).