Preislers forlag - Hauchsvej 15, 4180 Sorø - tlf. 57 83 40 34 og 42 42 40 58
På Preislers forlag er der udgivet følgende bøger:

Birthe Volmer Jensen: "...hellere spille Fodbold med Drengene".

Erindringer over et langt liv. 126 sider. Rigt illustreret.
Trykt i 40 eksemplarer. Udgivet 1993.
ISBN 87-982975-1-1

 Hele erindringsbogen kan hentes her (Slægtsforskernes Bibliotek)

 


Erik Volmer Jensen: "Rejsen til Syd Afrika 1931-32".
Dagbog fra rejsen samt erindringsblade over forfatteren,
skrevet af Birthe Volmer Jensen 1995. 24 sider. Illustreret.
Trykt i 20 eksemplarer. Udgivet 1995.
ISBN 87-982975-3-8
 
"Sorø Kolonihaveforening 1911-2011"
Jubilæumsskrift udsendt i anledning af kolonihaveforeningens 100-års jubilæum.
Tekst og lay-out: Jan Preisler
Trykt i 500 eksemplarer i Specialtrykkeriet Viborg
ISBN 978-87-982975-0-5

 
 Jubilæumsskriftet kan læses her
 
"100 år på bølgelængde"
Udgivet i anledning af 100-års jubilæum for Radiotelegrafistforeningen af 1917.
Redaktion og lay-out: Jan Preisler
1. oplag trykt i 1000 eksemplarer.
Trykt i Specialtrykkeriet Arco, Skive
ISBN 978-87-98229975-2-9
Udgivet af Radiotelegrafistforeningen af 1917.Kan købes ved henvendelse til raf1917@gmail.com
Endvidere kan den købes i "OXA - Radiomuseet på Holmen" og Ringsted Radiomuseum. Pris kr. 50

 

 100 år på bølgelængde kan læses her

 
"Sorø roklub 1918-2018"
Udgivet i anledning af Sorø Roklub´s 100-års jubilæum 11. juli 2018.
Redaktion Svend Pedersen, Jens Øbro og Jan Preisler.
Layout Jan Preisler
Tryk - Lemann Grafisk
Oplag 500 eksemplarer
ISBN 978-87-982973-4-3

 
 

Jan Preisler

Erindringsglimt fra et langt og dejligt liv

Sorø juli 2019